השאר פרטים
מלאו את פרטיכם ואנו נחזור אליכם בהקדם
חייגו עכשיו: 077-7298418
מבצע טלאופיס

  תקנון

  השימוש באתר חברת טלאופיס קונטקט סנטר בע"מ  (להלן: "האתר") ובתכנים המוצגים בו וכל אמצעי אחר כפוף לתנאי השימוש המוגדרים ומפורטים להלן:
   
  זכויות קנייןכל זכויות הקנין הרוחני וזכויות היוצרים בנתונים ו/או המידע המופיעים באתר, שייכים באופן  בלעדי לטלאופיס קונטקט סנטר בע"מ (להלן : "טלאופיס"). אין להעתיק ו/או לפרסם בכל דרך שהיא  ו/או בכל אמצעי פרסום שהוא  את המידע והנתונים המופיעים באתר ללא הסכמת חברת טלאופיס מראש ובכתב , כמו כן אין לעשות בהם כל שימוש למעט שימוש לצרכים אישיים ולא מסחריים , ובלבד שהשימוש יעשה בהתאם לדין.
  סימנו המסחרי של האתר ובכלל זה, בין השאר, הסיסמא של טלאופיס, לוגו טלאופיס הינו קניין טלאופיס בלבד. אין לעשות בו שימוש ללא הסכמת טלאופיס מראש ובכתב.
  אין להפיץ, להעתיק, להציג בפומבי או למסור לגורם שלישי כלשהו כל חלק מתכולת האתר ללא קבלת/הסכמת טלאופיס בכתב ומראש.
   
  תוכן האתרטלאופיס ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות ביחס לתכנים באתר ובכל מכשיר קצה המפורטים בתקנון זה ובכלל, בהם הם מופיעים. תוכנם, דיוקם אמינותם והשפעתם על המשתמשים בתכנים אלו לרבות על מחשבי הגולשים וכל נזק, אי נוחות, אבדן עגמת נפש ובכל תוצאה ישירה ו/או עקיפה אשר ייגרמו למשתמש, לרכושו או לצד שלישי בשל השימוש בתכנים באתר זה.
  טלאופיס לא תהא אחראית לכל טעות, שגיאה, השמטה או חוסר דיוק ו/או עדכון של המידע ו/או הנתונים המפורסמים בו . לרבות אך לא רק, שינויים במשרות ו/או שירותים המוצעים ו/או לקוחות המפורסמים באתר. כמו כן לא תישא טלאופיס בכל נזק ו/או הוצאה שיגרמו עקב מעשים או מחדלים כאמור לעיל.
  למען הסר ספק, טלאופיס לא תשא באחריות גם בקשר עם תכנים המופיעים באתר ואשר נמצאים תחת קישורים ו/או הפניות לאתרים אחרים.
   
  תוכן פרסומיכל תוכן פרסומי, מידע וטיפים, המתפרסמים באתר זה הינם באחריות המפרסמים בלבד. אין לראות בתוכן האתר כהמלצה או חוות דעת מכל סוג שהוא. השימוש בתוכן הפרסומי הינו באחריות המשתמש בלבד.
  למידע נוסף ולהצטרפות למוקדים טלפונים אנא מלאו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם
  חפשו אותנו ב-